โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเขมจิรา แวนไดค์ ประธานกรรมการ บริษัท อุบลบีเอชเค อินดัสเทริยล จำกัด บริจาค แอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเขมจิรา แวนไดค์ ประธานกรรมการ บริษัท อุบลบีเอชเค อินดัสเทริยล จำกัด บริจาค แอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058