โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้าน ZERokcal +kalamare สาขาโพธิ์ไทร มอบหน้ากากอนามัย 100 ชิ้น  Alcohol 74.5% ขนาดบรรจุ 1,000 ml. จำนวน 5 ขวด น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละ จำนวน 2 ขวด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้าน ZERokcal +kalamare สาขาโพธิ์ไทร มอบหน้ากากอนามัย 100 ชิ้น  Alcohol 74.5% ขนาดบรรจุ 1,000 ml. จำนวน 5 ขวด น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละ จำนวน 2 ขวด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058