โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุโรงงานยาสูบ กทม. บริจาค Face shield จำนวน 60 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุโรงงานยาสูบ กทม. บริจาค Face shield จำนวน 60 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058