โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกาญจนา เข็มทอง กรุงเทพมหานคร บริจาคสบู่เหลวอาบน้ำจากขมิ้นและน้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกาญจนา เข็มทอง กรุงเทพมหานคร บริจาคสบู่เหลวอาบน้ำจากขมิ้นและน้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058