โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณดอกอ้อ วรรณสุพริ้ง และเพื่อนรร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร มอบ Face Shield 5 ชิ้น และแผ่นยางพลาสติก จำนวน 1 ม้วน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณดอกอ้อ วรรณสุพริ้ง และเพื่อนรร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร มอบ Face Shield 5 ชิ้น และแผ่นยางพลาสติก จำนวน 1 ม้วน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058