โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพ่อจรรยา ชิณสีดา และครอบครัว มอบชุดพลาสติกกันฝนจำนวน 20 ขุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพ่อจรรยา ชิณสีดา และครอบครัว มอบชุดพลาสติกกันฝนจำนวน 20 ขุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058