โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากสสจ.อุบลราชธานี 4 รายการ 1.หน้ากากอนามัย 1,300 ชิ้น, 2.Cover all 4 ชุด, 3.Surgical gown 1 ชุด, 4.ถุงมือปศุสัตว์ 110 ชิ้น เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากสสจ.อุบลราชธานี 4 รายการ
1 .หน้ากากอนามัย 1,300 ชิ้น
2.Cover all 4 ชุด
3.Surgical gown 1 ชุด
4.ถุงมือปศุสัตว์ 110 ชิ้น

เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058