โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ เขตสุขภาพที่ 10 สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ผ่านสสจ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ เขตสุขภาพที่ 10 สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ผ่านสสจ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058