โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 200ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 200ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058