โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณขนิษฐา วงศ์สุวรรณ ร้านPT ปิโตรเลียม บริจาค น้ำข้าวโพด 26 ขวด​ แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณขนิษฐา วงศ์สุวรรณ ร้านPT ปิโตรเลียม บริจาค น้ำข้าวโพด 26 ขวด​ แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058