โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวิศรุตา วิมาวัน และ คุณชัยพร สังกะเพศ บริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวิศรุตา วิมาวัน และ คุณชัยพร สังกะเพศ บริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058