โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท พิจิตรเพชร ออโตโมบิล จำกัด สาขาอุบล-วารินชำราบ มอบ Face Shiled จำนวน 240 ชิ้น เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท พิจิตรเพชร ออโตโมบิล จำกัด สาขาอุบล-วารินชำราบ มอบ Face Shiled จำนวน 240 ชิ้น เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058