โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

  1. Surg.mask 200 ชิ้น
  2. Cover all 12 ชิ้น
  3. Shoes cover 10 ชิ้น
  4. หน้ากากกันฝุ่น 30 ชิ้น
  5. Face Shield 10 ชิ้น
  6. Face Shield พระราชทาน 3 ชิ้น
  7. Mask N-95 15 ชิ้น
  8. UVC Sterilizer 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058