โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านผอ.อิทธิศักดิ์​ เจริญทรัพย์​ ผอ.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร​ มอบมังคุดแก่คณะเจ้าหน้าที่จำนวน​ 5​ลัง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านผอ.อิทธิศักดิ์​ เจริญทรัพย์​ ผอ.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร​ มอบมังคุดแก่คณะเจ้าหน้าที่จำนวน​ 5​ลัง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058