โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Face shield แบบฟองน้ำ 10 ชิ้น และ Face shield สายซิลิโคน 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Face shield แบบฟองน้ำ 10 ชิ้น และ Face shield สายซิลิโคน 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058