โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ หลวงปู่ทุย มณีวงศ์ เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวตะพาน ได้มอบข้าวสาร และผ้าขาว ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 หลวงปู่ทุย มณีวงศ์ เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวตะพาน ได้มอบข้าวสาร และผ้าขาว เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนอำเภอโพธิ์ไทร ขออนุโมนาบุญในครั้งนี้

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058