โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสิงหนาท ขันสิงห์ สจ.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มอบขนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสิงหนาท ขันสิงห์ สจ.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มอบขนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058