โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวัชราพร ขุนศรี ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวัชราพร ขุนศรี ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058