โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402055919839142.1073741955.311434945567917]