Category Archives: ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ Line ID : tukkatik2508 (คุณธนพร แก้วเนตร)หมดเขตรับคลิปวันที่ 18 กันยายน 2561 ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการ อำนวยการ 5ส ประกาศผลวันที่ 19 กันยายน 2561 และเริ่มนำไปใช้ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

พิธีทำบุญครบรอบ 32ปี วันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

 • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
 • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
 • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
 • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019199968124731.1073742060.311434945567917]

 

งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-ส่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2015666035144791.1073742059.311434945567917]

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก

ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม

 • 10:00 น. โรงทาน ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 • 14:00 น. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

 

กิจกรรมโรงทาน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991153580929370.1073742054.311434945567917] ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991844007526994.1073742055.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1854623557915707.1073742033.311434945567917]

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

ชื่อผู้ใช้
Username : 10958
Password : 10958

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนพร แก้วเนตร เบอร์โทรศัพท์ 097-343-8296

Download “ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf”

ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf – Downloaded 615 times – 1.32 MB

 

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1794203317291065.1073742022.311434945567917]

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1713686925342705.1073742009.311434945567917]

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
คำชี้แจงการทำแบบประเมิน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปกปิดเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน

  ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย
  ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลภาระหนี้สินทั่วไป
  ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลหนี้สินที่อยู่อาศัย
  ข้อมูลส่วนที่ 5 ความสนใจโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการรีไฟแนนซ์ (refinance)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

รหัสโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 10958

 1. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ในหน้าแรก
 2. ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก โดยกดปุ่ม [ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก]
 3. ในหน้าค้นหารหัสหน่วยงาน โดยเลือกหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยปฏิบัติงาน และจังหวัด ตามลำดับ แล้วกดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]
 4. ตรวจสอบเลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
 5. ในหน้า “ลงทะเบียนเพื่อทำแบบประเมินฯ” ให้กำหนด Username เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ประกอบด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ตามด้วย “@” และตามด้วย “เลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก” เช่น 334XXXXXXXXX@10958
 6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์”
 7. กำหนดรหัสผ่าน ด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข จำนวน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ในช่อง “ยืนยัน” ด้วยรหัสเดิม
 8. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] แล้ว กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบ]
 9. หลัง “เข้าสู่ระบบ” แล้ว ให้กดปุ่ม [เริ่มต้น] เพื่อทำแบบประเมิน
หมายเหตุ หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด 2 ครั้ง ที่บริเวณเลข 13 หลัก (แถบสีเขียว) ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)” แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ” ในโครงการ MailGoThai ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (www.ega.or.th) ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

คุณสมบัติและการบริการ

 1. ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
 2. ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Store
 3. รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
 4. รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
 5. สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน

สำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ที่มีความประสงค์ขอใช้งาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยื่น

 • แบบฟอร์มขอใช้บริการ MailGoThai ([email protected])
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

ยื่นได้ที่ งานเทคโนโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ในวันเวลา ราชการ
**เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้อีเมล์ภาครัฐแล้ว (ฟอร์มคุณยมลภัทร) สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร > ระบบงาน > ระบบจัดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พบปัญหา สอบถามข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 176

คู่มือการใช้งาน