Tag Archives: วันแม่แห่งชาติ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

[ภาคเช้า พิธีถวายกระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร]

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1188561757855227.1073741926.311434945567917]

[ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล]

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1189669027744500.1073741927.311434945567917]

 

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

กำหนดการ

 เวลา  กำหนดการ/รายละเอียด
 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกกุศล ณ วัดศรีบุญเรือง (ภาคเช้า)
 08.30 น. พิธีถวายกระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร (ภาคเช้า)
 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร (ภาคค่ำ)

หมายเหตุ : การแต่งกาย

  • ข้าราชการพลเรือน แต่งกายแบบปกติขาว/ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
  • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว
  • นักเรียน นักศีกษา แต่งเครื่องแบบของสถาบันการศึกษา
  • พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ (สีฟ้า)