กิจกรรมรณรงค์ 15 ตุลาคม “วันการล้างมือโลก”

Please try entering https://graph.facebook.com/1264822856895783/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
กิจกรรมวันการล้างมือโลก

วัน เวลา กิจกรรม
24 – 28 ตุลาคม 2559 สัปดาห์วันการล้างมือโลก

  • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับสัปดาห์วันการล้างมือโลก
26 ตุลาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก”

  • 8.00 น. – ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดย แพทย์หญิง ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
  • 8.30 น. – สอนท่าการล้างมือและเต้นประกอบเพลง ล้างมือ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  • 8.45 น. – ถามตอบข้อสงสัย มีรางวัลแจก
  • 9.30 น. – รณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข้อมูลอ้างอิง

 

 
ภาพกิจกรรม
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.