กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน)

ภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 1เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และ สมทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างดี