กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน)

Please try entering https://graph.facebook.com/1093851953992875/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 1เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และ สมทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.