กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน)

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 1เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และ สมทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างดี