ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยวิกฤต ปี2559

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพบรรยากาศการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยวิกฤต โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา