ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยวิกฤต ปี2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยวิกฤต โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา