รับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาพบรรยากาศ การรับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร