Category Archives: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เริ่มเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องแนวทางการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัทมีจงมี จำกัด ที่บริจาคแผ่นพลาสติกใสและอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากาก Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัทมีจงมี จำกัด ที่บริจาคแผ่นพลาสติกใสและอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากาก Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 • 11654997808981
 • 11654997739651
 • 11654997549388
 • 11654997369126

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นาวาอากาศตรี สราวุฒิ จอมปินตา ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่บริจาคผ้า 4 ถุงใหญ่ เพื่อทำหน้ากากผ้าสำหรับแจกให้ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นาวาอากาศตรี สราวุฒิ จอมปินตา ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่บริจาคผ้า 4 ถุงใหญ่ เพื่อทำหน้ากากผ้าสำหรับแจกให้ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน

  “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เรามุ่งเป้าให้คนไทยจะต้องไม่ละเลย ผู้ที่มีความเสี่ยง

หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต

และสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไปให้คนรอบข้าง

เริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน

ขยายไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน และสังคมไทย

ฟังกัน วันละสิบ

เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

“การรับฟัง”เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น

รับฟังแบบไม่ตัดสิน รับฟังด้วยหัวใจ และรับฟังด้วยความเข้าใจ ตั้งใจฟัง

การเปิดใจรับฟังกัน วันละ 10 การสนทนา หรือ รับฟังคนอื่นให้ได้ วันละ 10 นาที

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เล่าและผู้รับฟัง

ครอบครัว เพื่อน ชุมชนและสังคม ก็จะมีคุณภาพ

มาเริ่มต้นการเป็นผู้ฟังที่ดี “ฟังกัน วันละสิบ” เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้

มาช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น กล้าระบายความทุกข์ภายในใจมากขึ้น

เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพใจที่ความเข้มแข็ง

 

#การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

คุณต้องฟังเค้า…อย่างเข้าใจ ฟังอย่างไร?

ฟังด้วย หู… ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ

ฟังด้วย ตา… ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา

ฟังด้วย ใจ… ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

 

#Let me hear you คุณสมบัติผู้ฟังที่ดี คุณก็มีได้

 1. เปิดใจพร้อมรับฟัง
 2. ฟังด้วย หู ตา ใจ
 3. จับประเด็นและสรุปใจความสำคัญได้
 4. จับความรู้สึกผู้พูดและสะท้อนความรู้สึกได้
 5. ไม่ตัดสิน รับฟังอย่างไม่มีอคติ
 6. ไม่พูดแทรก ไม่แสดงความเห็น สั่งสอน แนะนำ หรือเล่าเรื่องตัวเองแทน
 7. หลังจบการรับฟัง ต้องไม่เก็บความทุกข์ของผู้เล่าไว้กับตัวเอง สามารถผ่อนคลายได้

#หัวใจมีหู

ใช้หัวใจในการรับฟัง…ได้จริงหรอ?

คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน

แต่ไม่เคยรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ

ภาพกิจกรรม

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.

Please try entering https://graph.facebook.com/1468278049883595/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมประชุมกับโรงพยาบาลตระการพืชผลเรื่องการดำเนินงานตาม Service Plan และการส่งต่อ 6 สาขา

Please try entering https://graph.facebook.com/1415673971810670/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมประชุมการดำเนินงานตาม Service Plan และการส่งต่อ 6 สาขาในเขตพื้นที่โซน 2 ร่วมกับโรงพยาบาลตระการพืชผล ณ ห้องประชุม 1 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559

กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

สี

 1. สีขาว = รพ.โพธิ์ไทร
 2. สีส้ม = สสอ.และรพ.สต.

ประเภทกีฬา

 1. วอลเลย์บอลชาย/หญิง
 2. ฟุตบอลชาย/แชร์บอลหญิง
 3. บาสเกตบอลชาย/หญิง
 4. กีฬามหาสนุก

กำหนดการ

13.00 น. นักกีฬาทุกคนพร้อมกัน ณ สนามบาสเกตบอล รพ.โพธิไทร
13.15 น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้อนรับประธานและเชิญประธานประจำที่รับรอง
 • พิธีกร(นายเกียรติศักดิ์ดา โคตรพงศ์) ”นักกีฬาทั้งหมดเคารพท่านประธาน ระวัง ตรง”
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 • พิธีกรสั่ง ”นักกีฬาทั้งหมดเคารพธงชาติ แถว ตรง”
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน(นพ.วุฒินันท์ คุณมี)
 • ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขัน (นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา
 • เชิญธงกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร และธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา
 • นักกีฬาอาวุโสประจำแท่นกล่าวรายงาน พร้อมธงกีฬาสี ยืนรอบครึ่งวงกลม
 • นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ
13.30 น. นักกีฬาทุกคนร่วมเต้นบาสโลบ
13.40 น. บาสเกตบอลชาย/หญิง (ชาย แข่งครึ่งละ 15 นาที พัก 10 นาที , หญิง แข่งครึ่งละ 10 นาที พัก 15 นาที)
 14.00 น. เปตองชาย/หญิง (การแข่งขันนักกีฬาตกลงกันเอง)
14.00 น. วอลเลย์บอลชาย/หญิง (เกมส์ 15 แต้ม 2/3 เซ็ต)
15.00 น. ตระกร้อชาย/หญิง (เกมส์ 15 แต้ม 2/3 เซ็ต)
15.00 น. กีฬามหาสนุก
15.30 น. ฟุตบอลชาย/แชร์บอลหญิง (ชาย แบ่งครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที /หญิง แข่งครึ่งละ 10 นาที พัก 20 นาที)
17.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน Sportnight กีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 / มอบถ้วยรางวัล

*ไม่มีงานเลี้ยงสังสรรค์กีฬาสี*

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เครื่องสำอาง 34ยี่ห้อ ห้าม ผลิต-นำเข้า-ขาย มีผลบังคับใช้ 29 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม มีราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศตอนพิเศษ 72 ง เกี่ยวกับ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ลงนามในประกาศโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเครื่องสําอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เครื่องสําอางที่มีชื่อดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย ประกอบด้วย

 1. BEANNE บีแอน ครีมไข่มุกตราแตร
 2. แอนตี้-ฟาร์ ครีม
 3. แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว
 4. ROSE ครีมขจัดฝ้า
 5. FAR-ACT ครีมรักษาฝ้า
 6. CN คลินิก 99
 7. ครีมฝ้าเมลาแคร์
 8. โลชั่นกันแดด กันฝ้า เมลาแคร์
 9. ครีมวินเซิร์ฟ
 10. โลชั่นวินเซิร์ฟ ลดฝ้ากันแดด
 11. MUI LEE HIANG PEARL CREAM
 12. เอสจี โลชั่นปรับสภาพผิว
 13. เลนาว ครีมบํารุงผิวหน้ากลางคืน
 14. NEW CARE นิวแคร์ ครีมประทินผิว
 15. NEW CARE นิวแคร์ โลชั่นปรับสภาพผิว
 16. 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอยหมองคล้ำ
 17. 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด
 18. 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล ครีมทาสิว
 19. 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล โลชั่นป้องกันแสงแดด
 20. พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอย
 21. พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด
 22. มิสเดย์ ครีมแก้สิว
 23. มิสเดย์ ครีมแก้ฝ้า
 24. พอลล่า ครีมทาสิว
 25. พอลล่า ครีมทาฝ้า
 26. พอลล่า โลชั่นกันแดดรักษาฝ้า
 27. ครีมชาเขียว DR. JAPAN
 28. ครีมชาเขียว MISS JAPAN
 29. ชิชาเดะ ครีมหน้าขาว โสมผสมไข่มุกญี่ปุ่น
 30. ครีมบัวหิมะ หลิง หลิง
 31. ครีม QIAN MEI
 32. ครีม QIAN LI
 33. ครีม CAI NI YA
 34. ครีม JIAO LING

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือผู้ใดขายเครื่องสำอางดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

Thai_Government_Gazette_21

Download “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559” 21.PDF – Downloaded 458 times – 29 KB

ที่มา:

[ดาวน์โหลด] คู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

 • คู่มือกองทุนเล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559
 • คู่มือกองทุนเล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559
 • คู่มือกองทุนเล่มที่ 4 งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูงปีงบประมาณ 2559

เอกสารดาวน์โหลด

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 1” FUND59_01.rar – Downloaded 2361 times – 30 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 3” FUND59_03.rar – Downloaded 785 times – 5 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 4” FUND59_04.rar – Downloaded 645 times – 2 MB

ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง