Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข้าวางพวงมาลา

การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คปสอ.โพธิ์ไทรได้จัด การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยครั้งนี้แบ่งทีมออกเป็น 2 สี คือสีขาวและสีส้มโดยมีประเภทกีฬาดังนี้

  1. บาสเกตบอล
  2. เปตอง
  3. วอลเลย์บอล
  4. ฟุตซอล
  5. กีฬามหาสนุก

ภาพบรรยากาศการแข่งกัน

อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณ
1.คุณเทพฤทธิ์ นนทะบุตร วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
2.คุณพิบูล คันธจันทน์ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
[รุ่นที่ 1] 2 กันยายน 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2