Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ วันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลผู้บริหาร สิงห์เหนือ – เสือใต้ เสือใต้ 1 : 0
2 ฟุตบอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 4 : 2
3 ฟุตซอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 5 : 4 จุดโทษ
4 ฟุตซอลหญิง ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 2 : 1
5 เซปักตะกร้อชาย เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ 2 : 0
6 เซปักตะกร้อหญิง ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล 2 : 0
7 วอลเลย์บอลชาย ตระการพืชผล – นาตาล ตระการพืชผล 2 : 0
8 วอลเลย์บอลหญิง กุดข้าวปุ้น- ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น 2 : 0
9 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 40 : 33
10 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 11 : 10
11 เปตองรวม โพธิ์ไทร กับ เขมราฐ 3 : 3
12 กีฬารวม ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ 

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล นาตาล 2 : 6
2 ตระกร้อชาย โพธิ์ไทร – เขมราฐ เขมราฐ 2 : 1
3 ตระกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  ตระการพืชผล 2 : 0
4 วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล ตระการพืชผล 2 : 0
5 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร
6 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร
7 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 7 พฤศิกายน 2562

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข้าวางพวงมาลา