Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

พิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะห้องการสาธารณสุขเมืองละคอนเพ็ง​ แขวงสาละวันเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางศิวาภรณ์ เงินราง รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ วันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลผู้บริหาร สิงห์เหนือ – เสือใต้ เสือใต้ 1 : 0
2 ฟุตบอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 4 : 2
3 ฟุตซอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 5 : 4 จุดโทษ
4 ฟุตซอลหญิง ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 2 : 1
5 เซปักตะกร้อชาย เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ 2 : 0
6 เซปักตะกร้อหญิง ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล 2 : 0
7 วอลเลย์บอลชาย ตระการพืชผล – นาตาล ตระการพืชผล 2 : 0
8 วอลเลย์บอลหญิง กุดข้าวปุ้น- ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น 2 : 0
9 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 40 : 33
10 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 11 : 10
11 เปตองรวม โพธิ์ไทร กับ เขมราฐ 3 : 3
12 กีฬารวม ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ