Category Archives: กิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565 คุณสมบูรณ์ โสดา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2564 คุณสมบูรณ์ โสดา ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เนื่องด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรให้ความสำคัญในการดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายจากการทำงานในสภาวะที่ต้องเผชิญกับภาวะระบาดของโรค COVID – 19 และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสันทนาการภายในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการแข่งขัน เปตองครองแชมป์ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในองค์เดียวกัน ส่งเสริมให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบลีก

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ 

  1. รางวัลชนะเลิศ ทีม H สถาพร/ธีรพงษ์
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม G จำลอง/คมสันต์
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม A ยงยุทธ/สมัย
  4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม B จันทร์เพ็ญ/วิริยา

 

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 

การมอบเสื้อเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร 9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร
9 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน2
1 แชมป์ตะกร้อชาย/หญิง = เขมราฐ
2 แชมป์วอลเลย์บอลชาย = ตระการ
3 แชมป์วอลเล่ย์บอลหญิง = โพธิ์ไทร
4 แชมป์บาสหญิง = โพธิ์ไทร
5 แชมป์บาสชาย = นาตาล
6 แชมป์ฟุตบอลชาย = ตระการ
7 แชมป์เปตอง = อยู่ระหว่างรวบรวมผล