Tag Archives: จุดเทียนชัย

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำโดย นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Splash-August12-Queen

ภาพพิธีช่วงเช้า
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979547218756683.1073741831.311434945567917 ]

ภาพพิธีจุดเทียนชัย

 

จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แต่งกายสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์กศน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981029248608480.1073741853.311434945567917]