Category Archives: กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน 5ส.

กิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

*การแต่งกายชุดวอร์ม เสื้อยืดสีขาว

กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วม กิจกรรม 5ส. ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

 

งานสวัสดีปีใหม่ 2561

งานสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 โดยจัดงานในธีม “คัลเลอร์ฟูล” และมีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่รวมทั้งประกวดการแต่งกายตามธีมงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ โดยการใช้เพลง ดั่งดอกไม้บาน ของแม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมะสถาน โดยวิธีการฝึกมีดังนี้

ขั้นเตรียมร่างกาย

 • ให้ทุกคนลุกขึ้นยืน ห่างกันพอประมาณ
 • ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าจังหวะของเนื้อเพลงดอกไม้บาน

ขั้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (เพลงดอกไม้บาน)

 • ลมหายใจเข้า – ให้เอามือ 2 ข้าง ทำท่าโอบอากาศเข้ามาที่ตัวเรา โดยให้มีอ 2 ข้างประสานกัน
  ไว้ที่หน้าอก พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ X
 • ลมหายใจออก – ผายมือ 2 ข้างออกให้กว้างที่สุด พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก \ I /
 • ดั่งดอกไม้บาน – วาดแขนและมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะ ให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบชิดกันเป็นรูปดอกไม้บาน \/
 • ภูผาใหญ่กว้าง – ค่อย ๆ ยืนด้วยปลายเท้า (ยกส้นเท้า) พร้อมเปลี่ยนท่าของมือทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเหมือนท่าไหว้ พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ /\
 • ดั่งสายน้ำ – ยืนตรงในท่าปกติ และลดแขนและมือลงมาอยู่ระดับเอว จากนั้นกางนิ้วมือออกทั้งสองข้างแกว่งไปมา (เหมือนคลื่นน้ำ) พร้อมทั้ง สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ S
 • ฉ่ำเย็น – ทำท่าเดียวกับ “ดั่งสายน้ำ” แต่สลับข้าง พร้อมค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ S
 • ดั่งนภากาศ – วาดแขนและมือขึ้นเหนือศีรษะ มือไขว้กันเป็นรูปโค้งเหมือนท้องฟ้า พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าช้า ๆ X
 • อันบางเบา – ค่อย ๆ เหยียดแขน และแบมือออกทั้ง 2 ข้าง และปล่อยลงข้างลำตัว ช้า ๆพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกอย่างช้า ๆ

ภาพกิจกรรมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คลินิก NCD คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

วันเบาหวานโลก ปี 2560 Women and Diabetes
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2560 เกี่ยวกับ “เบาหวานและผู้หญิง: สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

[ภาพกิจกรรม]

1-7 พฤศจิกายน 2560 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ Depression Let’s Talk ซึมเศร้า “เราคุยกันได้ ”

สุขภาพจิตดี… เริ่มต้นที่ตัวเรา โทร 1323 สายด่วนสุขภาพจิต

Download ไฟล์สื่อรณรงค์ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/0ByK01CzBBJoFS1VBRVU1WGxVRUU

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยาการในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก และ คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกาย

โทนสีดำ

ภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2560 คุณมานพ ฑีฆะ

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2560 คุณมานพ ฑีฆะ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ