Category Archives: กิจกรรม

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการเยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน 5ส.

กิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

*การแต่งกายชุดวอร์ม เสื้อยืดสีขาว

กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วม กิจกรรม 5ส. ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

 

งานสวัสดีปีใหม่ 2561

งานสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 โดยจัดงานในธีม “คัลเลอร์ฟูล” และมีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่รวมทั้งประกวดการแต่งกายตามธีมงาน