Category Archives: กิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร 9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร
9 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน2
1 แชมป์ตะกร้อชาย/หญิง = เขมราฐ
2 แชมป์วอลเลย์บอลชาย = ตระการ
3 แชมป์วอลเล่ย์บอลหญิง = โพธิ์ไทร
4 แชมป์บาสหญิง = โพธิ์ไทร
5 แชมป์บาสชาย = นาตาล
6 แชมป์ฟุตบอลชาย = ตระการ
7 แชมป์เปตอง = อยู่ระหว่างรวบรวมผล

 

 

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  3 : 3  ชนะจุดโทษ
 2  บาสเกตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  27 : 26 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 3  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  30 : 8  รอชิง
 4  เซปักตะกร้อชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  เซปักตะกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 6  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 1 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 7  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 0 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs กุดข้าวปุ้น

 

 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2563ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

 

วันเบาหวานโลก ปี 2563 The Family and Diabetes
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2561 เกี่ยวกับ “The Family and Diabetes”. เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

ภาพกิจกรรม