Category Archives: กิจกรรม

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคปสอ.โซน 2 ปี 2562 14 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคปสอ.โซน 2 ปี 2562 14 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป

 ลำดับ  รอบการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตซอลชาย คัดเลือกสาย B โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  3 : 1
 2  ฟุตซอลชาย ตัดเชือกสาย B โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  1 : 4
 3  ฟุตซอลหญิง ตัดเชือกสาย A  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 4

 

 

 

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 1
 2  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  18:14
 3  เซปักตะกร้อชาย  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 0
 4  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

 

การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สนาม เวลา
 1  ฟุตบอลชาย  ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น  สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  09.00 น.
 2  บาสเกตบอลชาย  โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  16.00 น.
 3  บาสเกตบอลหญิง  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น  15.00 น.
 4  วอลเลย์บอลชาย  ตระการพืชผล – นาตาล  14.00 น.
 5  วอลเลย์บอลหญิง  กุดข้าวปุ้น – ศรีเมืองใหม่  14.40 น.
 6  เซปักตะกร้อชาย  เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่  13.30 น.
 7  เซปักตะกร้อหญิง  ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่  13.00 น.
 8  เปตอง ชาย, หญิง (7 ประเภท)  ทุกคปสอ.  10.00 น.
 9  ฟุตซอล ชาย, หญิง  ทุกคปสอ.  จัดการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย 62 ณ สนามฟุตซอล คปสอ.ตระการพืชผล (รร.บ้านม่วงเดียด)  08.00 น. เป็นต้นไป

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน

  “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เรามุ่งเป้าให้คนไทยจะต้องไม่ละเลย ผู้ที่มีความเสี่ยง

หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต

และสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไปให้คนรอบข้าง

เริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน

ขยายไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน และสังคมไทย

ฟังกัน วันละสิบ

เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

“การรับฟัง”เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น

รับฟังแบบไม่ตัดสิน รับฟังด้วยหัวใจ และรับฟังด้วยความเข้าใจ ตั้งใจฟัง

การเปิดใจรับฟังกัน วันละ 10 การสนทนา หรือ รับฟังคนอื่นให้ได้ วันละ 10 นาที

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เล่าและผู้รับฟัง

ครอบครัว เพื่อน ชุมชนและสังคม ก็จะมีคุณภาพ

มาเริ่มต้นการเป็นผู้ฟังที่ดี “ฟังกัน วันละสิบ” เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้

มาช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น กล้าระบายความทุกข์ภายในใจมากขึ้น

เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพใจที่ความเข้มแข็ง

 

#การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

คุณต้องฟังเค้า…อย่างเข้าใจ ฟังอย่างไร?

ฟังด้วย หู… ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ

ฟังด้วย ตา… ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา

ฟังด้วย ใจ… ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

 

#Let me hear you คุณสมบัติผู้ฟังที่ดี คุณก็มีได้

  1. เปิดใจพร้อมรับฟัง
  2. ฟังด้วย หู ตา ใจ
  3. จับประเด็นและสรุปใจความสำคัญได้
  4. จับความรู้สึกผู้พูดและสะท้อนความรู้สึกได้
  5. ไม่ตัดสิน รับฟังอย่างไม่มีอคติ
  6. ไม่พูดแทรก ไม่แสดงความเห็น สั่งสอน แนะนำ หรือเล่าเรื่องตัวเองแทน
  7. หลังจบการรับฟัง ต้องไม่เก็บความทุกข์ของผู้เล่าไว้กับตัวเอง สามารถผ่อนคลายได้

#หัวใจมีหู

ใช้หัวใจในการรับฟัง…ได้จริงหรอ?

คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน

แต่ไม่เคยรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ

ภาพกิจกรรม

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล นาตาล 2 : 6
2 ตระกร้อชาย โพธิ์ไทร – เขมราฐ เขมราฐ 2 : 1
3 ตระกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  ตระการพืชผล 2 : 0
4 วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล ตระการพืชผล 2 : 0
5 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร
6 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร
7 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 7 พฤศิกายน 2562

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพีชผล

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  เซปักตะกร้อหญิง  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 1
 2  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – เขมราฐ โพธิ์ไทร  2 : 0
 3  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.เขมราฐ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562